ANAK GAJAH NAMANYA APA

ANAK GAJAH NAMANYA APA

Jawaban 1:

Anak gajah = bledhug

semoga membantu OeO)/


Pertanyaan Terkait

Ja padha nesu karo kanca seneng tukar padu
ngundamana agawe sriking ati
kalamun nganti kabacut
dadi rerasaning uwong

Jawaban 1:

Maksudnya apa ya??
artinya : jangan pada marah sama teman, suka bertengkar karena mengundang untuk sakit hati, jika sampai salah dapat jadi buah bibir orang

mungkin (?)


Wahyu maca buku bahasa jawa ing jero kelas amergo kepingin pinter. pertanyaan pisaen mitutur polane

Jawaban 1:

Wahyu = Jejer
maca = wasesa
buku bahasa Jawa = lesan
ing jero kelas amarga kepengen = katerangan
kayaknya gitu

Jawaban 2:

Napa Wahyu Maca buku ing jero kelas?


lagu bahasa jawa yang cocok untuk , perpisahan ibu dan anak, kebimbangan cinta, dan penyesalan apa ya ?

Jawaban 1:

Mungkin pake selir wengi~ ((: :v


Kembang bayem arane opo?????

Jawaban 1:

Kembang bayem arane rintip.


Gawea ukaran nganggo tembung sinonim iki : 1.a) gunggung :
   b) jumlah :
2.a) rukun :
   b) guyup:
3.a) tuhu :
   b) temen: 

Jawaban 1:

A] ora usah nggae gunggung ndek adekmu dewe
b]piro jumlahe anggota keluwagamu?

a]dadi menungso uripe kudu guyub rukun
b]guyup rukun sing nyiptakno masyarakat podo enak kabeh

a]dadi wong kudu tuhu
b]sing temen ojok mbejok?


Tolong dong argumentasi tarian jawa dalam bahasa jawa

Jawaban 1:

Seni Tari Jawa kuwi awujud seni tari kang adi luhung, sakral lan relijius. Tari Jawa akèh jinisé, ing antarané Srimpi, Bedhaya, Gambyong, Wireng, Prawirayuda, Wayang-Purwa Mahabarata-Ramayana. Mligi ing Mangkunegaran kasebut Tari Langendriyan, kang njupuk saka crita Damarwulan. Tari kang kawentar ing Kraton Solo antawisipun Bedhaya Ketawang lan Srimpi. Miturut Kitab Wredhapradhangga kang dianggep pangripta tari Bedhaya Ketawang iku panjenengané Sultan Agung (1613-1645) raja kapisan krajan Mataram. Tari Bedhaya Ketawang ora mung ditampilaké nalika jumenengan nata anyarananging uga saben taun sepisan ing dina jumenengan utawa Tingalan Dalem Jumenengan


Contoh pembuka dan penutup berita bahasa jawa??

Jawaban 1:

Pembuka :
assalamualaikum wr. wb
ingkang samenika sampun kedadosan tawuran ing kang sekolah swasta ing Bojonegoro, jawa timur.
penutup :
cukup semanten rumiyen informasi saking kula. klenta klentu soho sisip semaring atur kula nyuwun lumudring samudro pangaksami mugya tansah pinanggih. Wassalamualaikum wr. wb.


Buatlah pengalaman yang mengesankan dalam bahasa jawa !

Jawaban 1:

Kelas              : XIPelajaran       : B. DaerahKategori         : Bahasa JawaKata Kunci    : Cerita Bahasa Jawa, Pengalaman Pribadi, Cerita Lucu Bahasa Jawa Pembahasaan :Judul (Liburan Dinten Riyaya)           Tahun 2015 wingi, aku liburan dinten riyaya ing bantul. Wektu iku umurku taksih 17 tahun. Liburan SMA wektu iku nyenengi banget, amargane liburane ameh se sasi. Aku menyang ing bantul bebarengan kalih bapak, mamak, lan adi wedokku sing isih SD kelas 3.            Jam 8 isuk, aku lan sakeluarga menyang ing bantul nitih motor. Bapak mboncengake mamak, lan aku mboncengake adikku. Kita sakeluarga nitih motor ingkang alon – alon ben selamet lan mboten knopo – knopo ing ndalan.            Ing ndalan, aku namung kepikiran kahanan Bantul. Ameh 2 tahun aku ora niliki simbah kakung lan simbah putri. Kangen rasane ing njroneng ati, kangen sumringahe, kangen masakane, kangen hawane Bantul, lan sakpadane.            Awan sakdurunge wektu dzuhur, alhamdulillah kita slamet tekan Bantul. Sepisan nyawang simbah kakung lan putri, rasane seneng banget, puji syukur amarga taksih saged nyawang simbah kakung lan putri.            Selawise sowan marang simbang kakung lan putri, aku, mamak, lan adikku wedok sowan marang sakdulur ingkang ameh 4 tahunan mboten ketemu. Bapak kula mboten melu amarga kekeselen.            Saktekane marang panggonane sedulur, rasane pangling amarga suwi mboten ketemu lan ditambah sawanganku sing boros rupo. Ora disangka - sangka aku dikirane bojone ibuku, lan adekku iku anakku. Batinku namung ngguyu aku dikirane bojone ibuku.            Sakrampungane sowan, ngbrol ngalur ngidul, mangan – mangan, lan ngombe unjukan, banjur sedulurku iku ngewenehi THR utawi duwit marang adikku. Adikku diwenehi 100Rb, nanging aku kakange namung diwenehi 2000. Jare 2000 dinggo tuku permen kopiko ben ora ngantuk ing ndalan. Banjur aku pernah kepikiran omongane kancaku mbiyen, yen duwit THR lebaran iku soyo cilik menawi awak dewe tambah gede lan tua. Ibarate jaman SD pas seragame isih abang, entuk duwit 100Rb. Jaman SMP pas seragame isih biru, entuk duwit 50Rb. Jaman SMA pas seragame ganti abu – abu, entuk duwit 2000. Jamane kuliah sing anggonane seragam bebas, ugi sampun bebas saking nerima THR.            Iku wau pengalaman pribadi kula pas liburan lebaran, apes tenan amarga rupane tuo lan entuk THR namung 2000.


Buatkan percakapan bertemakan kebersihan lingkungan dengan bahasa  krama lugu

Jawaban 1:

RINA : dina iki murid2 sd jati luhur wayahe jumsih aku males banget lho!
VIKA : ora oleh ngono rin, kebersihan iki tanggung jawab bareng. yen lingkungan bersih dadi nyaman pisan toh.
RINA : iya sih manfaate kebersihan iku apa?
VIKA : manfaate yaiku, lingkungan bersih asri lan nyaman ora ana bibit penyakit sing bisa bikin masyarakat lara, dadi urip sehat.
RINA : ya wis vik matur suwun ya ayo wis awak dhewe resik2
VIKA : ayo
tambahkan jadi yang terbaik ya 


Bahasa daerah . gak bisa aksara jawa . siapa yang mau bantuin

Jawaban 1:

Lok seperti itu harus hafalan kak.,.,
liat di buku aksara jawa atau di internet ada kan kak.,.,

Jawaban 2:

Untuk mempelajari aksara jawa mungkin bisa download software Hanacaraka (Software yang mempelajari tentang aksara jawa dan ada juga latihan soal di dalamnya).


Post a Comment