Contoh Tembang Macapat Sinom Yang Bertema Nasehat?

Contoh tembang macapat sinom yang bertema nasehat?

Jawaban 1:

Sastra Jawa memiliki banyak sekali persamaan dengan sastra Sunda, contohnya seperti dalam hal tembang, meskipun istilah tembang agak berbeda antara tembang Jawa dan tembang Sunda. Dalam sastra Sunda, tembang macapat dikenal dengan istilah "pupuh".

Jadi, dalam sastra Sunda, istilah tembang macapat sinom, lebih sering disebut sebagai "pupuh sinom". Sebenarnya,  macapat, dalam sastra Sunda artinya adalah "pupuh". Dalam pupuh terdapat 17 jenis pupuh, yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu yang disebut Sekar Ageung dan Sekar Alit. Pupuh sinom termasuk dalam Sekar Ageung.

Dalam Sekar Ageung terdapat empat jenis pupuh, dan dalam Sekar Alit terdapat 13 jenis pupuh. Sekar Ageung adalah jenis pupuh yang biasa dinyanyikan atau ditembangkan menggunakan lebih dari satu jenis lagu atau tembang. Sedangkan Sekar Alit adalah jenis pupuh yang biasa ditembangkan menggunakan satu jenis tembang saja.

Contoh puisi Sunda yang menggunakan patokan pupuh adalah guguritan dan wawacan. Guguritan dan wawacan adalah bentuk puisi Sunda yang terikat oleh aturan pupuh. Aturan yang ada dalam pupuh disebut dengan istilah "guru lagu" dan "guru wilangan".

Pengertian secara singkat, guru lagu adalah aturan yang terkait dengan suara suku-kata terakhir dari kata terakhir  yang ada dalam setiap baris suatu pupuh, sedangkan guru wilangan adalah aturan yang terkait dengan jumlah suku kata dalam satu baris, dan jumlah baris dalam satu bait pupuh.

Guru lagu dan guru wilangan pupuh sinom atau tembang macapat sinom adalah 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a. Di bawah ini adalah contoh tembang macapat sinom yang menggunakan bahasa Sunda dengan tema tentang nasehat :

Diajar kudu daria (8-a)
sakola sing aya hasil (8-i)
geus cape hidep sakola (8-a)
lebar teuing mun teu hasil (8-i)
Mun diajar tarapti (7-i)
bakal gampil nyiar elmu (8-u)
mun diajar hoream (7-a)
bakal jauh kana hasil (8-i)
hasil henteuna teh gumantung usaha (12-a)


Pertanyaan Terkait

langkung tipayun anu nyebatken tina pangejaan a,i,u,e,o,eu eta tina bahasa vokal anu ngandung kalimah eta cing damel kalimahna?

Jawaban 1:

Pantun

mungkin?

[;]
semoga membantu


ANAK GAJAH NAMANYA APA

Jawaban 1:

Anak gajah = bledhug

semoga membantu OeO)/


Apa bahasa krama inggilnya    Di desa itu hiduplah seorang kakek dan nenek 

Jawaban 1:

Ing desa menika, wonten mbah kakung kaliyan mbah putri.

Jawaban 2:

Ing dusun menika , wonten kakung kalih si mbah


menulis aksara jawa dengan kalimat : a.kumandhanging pradangga ambabar ketawang langen gita sri narendra

Jawaban 1:

Kalo aksara sunda aku bisa, kalo jawa g bisa


Basa krama alus : ibu tindak menyang pasar dhek mau esuk

Jawaban 1:

ibu tindak dhateng peken rikala wau injing


Karangan bahasa jawa tema olahraga ?

Jawaban 1:

Ini saya beri contoh ya :
yen dino minggu akeh kulawarga pada olah raga jalan sehat
saomah pada melu kabeh, bapak, ibu, lan putrane
yen dino minggu jalan protokol ditutup kanggo kendaraan umum, di enggo sarana jalan sehat warga kota
kabeh pada seneng banget, lumaku beberengan karo geguyonan,
kringete sampe dleweran, awak dadi sehat, penyakit ora doyan
mulo ayo para kanca pada olah raga jalan sehat bebarengan, murih guyub lan sehat


Piguna lawan katanya ....?

Jawaban 1:

Ora kanggo,.........


maaf klo salah..........


Tolong bantu yah teman-teman :) tulis arti dari paribasa berikut ini:
1. Bobor kaharayuan
2. Ngabudi Ucing
3. Ngadepan lincar
4. Deg deg tanjiran
5. kawas lauk kasup kana bubuk

Jawaban 1:

1. Bobor karahayuan : meunang kacilakaan atawa tiwas, heunteu rahayu, heunteu salamat.
2. Ngabudi ucing : teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh.
3. Ngadeupaan lincar: ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan supaya katenjo ku nu boga imah jeung diajak dahar.
4. Deugdeug tanjeuran : pada ngadeugdeug jadi tongtonan, ku tina pinterna dina kasenian.
5. Kawas lauk asup kana bubu : gampang meunangna jeung asup kana eta hiji pagawean tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (pagawean = masalah). 


Buatlah pengalaman yang mengesankan dalam bahasa jawa !

Jawaban 1:

Kelas              : XIPelajaran       : B. DaerahKategori         : Bahasa JawaKata Kunci    : Cerita Bahasa Jawa, Pengalaman Pribadi, Cerita Lucu Bahasa Jawa Pembahasaan :Judul (Liburan Dinten Riyaya)           Tahun 2015 wingi, aku liburan dinten riyaya ing bantul. Wektu iku umurku taksih 17 tahun. Liburan SMA wektu iku nyenengi banget, amargane liburane ameh se sasi. Aku menyang ing bantul bebarengan kalih bapak, mamak, lan adi wedokku sing isih SD kelas 3.            Jam 8 isuk, aku lan sakeluarga menyang ing bantul nitih motor. Bapak mboncengake mamak, lan aku mboncengake adikku. Kita sakeluarga nitih motor ingkang alon – alon ben selamet lan mboten knopo – knopo ing ndalan.            Ing ndalan, aku namung kepikiran kahanan Bantul. Ameh 2 tahun aku ora niliki simbah kakung lan simbah putri. Kangen rasane ing njroneng ati, kangen sumringahe, kangen masakane, kangen hawane Bantul, lan sakpadane.            Awan sakdurunge wektu dzuhur, alhamdulillah kita slamet tekan Bantul. Sepisan nyawang simbah kakung lan putri, rasane seneng banget, puji syukur amarga taksih saged nyawang simbah kakung lan putri.            Selawise sowan marang simbang kakung lan putri, aku, mamak, lan adikku wedok sowan marang sakdulur ingkang ameh 4 tahunan mboten ketemu. Bapak kula mboten melu amarga kekeselen.            Saktekane marang panggonane sedulur, rasane pangling amarga suwi mboten ketemu lan ditambah sawanganku sing boros rupo. Ora disangka - sangka aku dikirane bojone ibuku, lan adekku iku anakku. Batinku namung ngguyu aku dikirane bojone ibuku.            Sakrampungane sowan, ngbrol ngalur ngidul, mangan – mangan, lan ngombe unjukan, banjur sedulurku iku ngewenehi THR utawi duwit marang adikku. Adikku diwenehi 100Rb, nanging aku kakange namung diwenehi 2000. Jare 2000 dinggo tuku permen kopiko ben ora ngantuk ing ndalan. Banjur aku pernah kepikiran omongane kancaku mbiyen, yen duwit THR lebaran iku soyo cilik menawi awak dewe tambah gede lan tua. Ibarate jaman SD pas seragame isih abang, entuk duwit 100Rb. Jaman SMP pas seragame isih biru, entuk duwit 50Rb. Jaman SMA pas seragame ganti abu – abu, entuk duwit 2000. Jamane kuliah sing anggonane seragam bebas, ugi sampun bebas saking nerima THR.            Iku wau pengalaman pribadi kula pas liburan lebaran, apes tenan amarga rupane tuo lan entuk THR namung 2000.


Buatkan percakapan bertemakan kebersihan lingkungan dengan bahasa  krama lugu

Jawaban 1:

RINA : dina iki murid2 sd jati luhur wayahe jumsih aku males banget lho!
VIKA : ora oleh ngono rin, kebersihan iki tanggung jawab bareng. yen lingkungan bersih dadi nyaman pisan toh.
RINA : iya sih manfaate kebersihan iku apa?
VIKA : manfaate yaiku, lingkungan bersih asri lan nyaman ora ana bibit penyakit sing bisa bikin masyarakat lara, dadi urip sehat.
RINA : ya wis vik matur suwun ya ayo wis awak dhewe resik2
VIKA : ayo
tambahkan jadi yang terbaik ya 


Post a Comment