Lamun Sira Pengin Urip Aji Aja Pamer WongAja Tansah Ngunggulan DirineMarang Liya Kang Gelem NgurmatiKabeh

Lamun sira pengin urip aji aja pamer  wong
aja tansah ngunggulan dirine
marang liya kang gelem ngurmati
kabeh den rukuni
ati kudu tulus
maksud ri itu ap ya? artinya

Jawaban 1:

Siapa yang ingin hidup terhormat
jangan jadi orang pamer
jangan selalu menggunggulkan diri sendiri
kepada orang lain yang mau menghormati
semua harus rukun
hati harus tulus
kurang lebih seperti itu..


Pertanyaan Terkait

langkung tipayun anu nyebatken tina pangejaan a,i,u,e,o,eu eta tina bahasa vokal anu ngandung kalimah eta cing damel kalimahna?

Jawaban 1:

Pantun

mungkin?

[;]
semoga membantu


Harti kecap leukeun apa?

Jawaban 1:

"Harti kecap leukeun" adalah "Arti kata leukeun". Leukeun adalah kata yang ada dalam bahasa Sunda. Arti dari kata leukeun adalah tekun atau rajin. Jika menemukan kata "ngaleukeunan", itu artinya adalah "menekuni". Dalam bahasa Sunda ada dua ragam bahasa yaitu yang disebut ragam basa hormat / lemes (halus) dan ragam basa loma (akrab atau kasar). Aturan tentang ragam bahasa dalam bahasa Sunda dikenal dengan sebutan Tatakrama Basa Sunda. Pembahasan Dalam ragam basa hormat / halus ada dua macam bahasa halus yaitu bahasa halus untuk diri sendiri dan bahasa halus untuk orang lain. Kata leukeun dan ngaleuleukeunan bisa diterapkan baik dalam ragam basa hormat ataupun ragam basa loma. Adanya ragam bahasa dalam bahasa Sunda bukan ditujukan untuk membeda-bedakan status sosial orang, tetapi untuk menghormati orang tua dan menghargai orang yang lebih muda atau sebaya. Pelajari lebih lanjut

  • Tatakrama Basa Sunda brainly.co.id/tugas/11761324
  • Tingkatan bahasa dalam bahasa Sunda brainly.co.id/tugas/6748792
  • Ragam bahasa Sunda brainly.co.id/tugas/320344
__________ Detil Jawaban Kelas : XII Mapel : Bahasa Sunda - Tarjamahan Bab : 4 Kode : 12.13.4 Kata Kunci : Arti dari kata leukeun


Menurut kamu gimana cara menanggapi teman yang egois ? mau menang sendiri ?

Jawaban 1:

Sabar aja ,karna kamu pasti akan mendapatkan yg lebih baik ok

Jawaban 2:

Mencoba membiarkan dia sendirian dulu..
Tapi maaf aku gak ada cara yg lain, rata2 kawan aku jga pd egois dan sok2 baik

mungkin dia cuma mau cari perhatian mu aja, dia cuma mau nge-tes kesabaran mu sampai dmna..


Bagaimana contoh puisi banjir

Jawaban 1:

Banjir…
Merata dimana-mana Seakan tidak ada daratan tersisa Semua tempat dilanda Membuat banyak orang terlunta-lunta  
Banjir….
Berhentilah merajalela Jangan biarkan harta benda terbuang sia-sia Karena kami mencintai alam semesta Agar menjadi sahabat manusia


menulis aksara jawa dengan kalimat : a.kumandhanging pradangga ambabar ketawang langen gita sri narendra

Jawaban 1:

Kalo aksara sunda aku bisa, kalo jawa g bisa


Mau dong contoh drama sunda tentang persahabatan ?

Jawaban 1:

Aya aya wae ceunah ceuk sapupu abdi mah


Kembang bayem arane opo?????

Jawaban 1:

Kembang bayem arane rintip.


Buatlah pengalaman yang mengesankan dalam bahasa jawa !

Jawaban 1:

Kelas              : XIPelajaran       : B. DaerahKategori         : Bahasa JawaKata Kunci    : Cerita Bahasa Jawa, Pengalaman Pribadi, Cerita Lucu Bahasa Jawa Pembahasaan :Judul (Liburan Dinten Riyaya)           Tahun 2015 wingi, aku liburan dinten riyaya ing bantul. Wektu iku umurku taksih 17 tahun. Liburan SMA wektu iku nyenengi banget, amargane liburane ameh se sasi. Aku menyang ing bantul bebarengan kalih bapak, mamak, lan adi wedokku sing isih SD kelas 3.            Jam 8 isuk, aku lan sakeluarga menyang ing bantul nitih motor. Bapak mboncengake mamak, lan aku mboncengake adikku. Kita sakeluarga nitih motor ingkang alon – alon ben selamet lan mboten knopo – knopo ing ndalan.            Ing ndalan, aku namung kepikiran kahanan Bantul. Ameh 2 tahun aku ora niliki simbah kakung lan simbah putri. Kangen rasane ing njroneng ati, kangen sumringahe, kangen masakane, kangen hawane Bantul, lan sakpadane.            Awan sakdurunge wektu dzuhur, alhamdulillah kita slamet tekan Bantul. Sepisan nyawang simbah kakung lan putri, rasane seneng banget, puji syukur amarga taksih saged nyawang simbah kakung lan putri.            Selawise sowan marang simbang kakung lan putri, aku, mamak, lan adikku wedok sowan marang sakdulur ingkang ameh 4 tahunan mboten ketemu. Bapak kula mboten melu amarga kekeselen.            Saktekane marang panggonane sedulur, rasane pangling amarga suwi mboten ketemu lan ditambah sawanganku sing boros rupo. Ora disangka - sangka aku dikirane bojone ibuku, lan adekku iku anakku. Batinku namung ngguyu aku dikirane bojone ibuku.            Sakrampungane sowan, ngbrol ngalur ngidul, mangan – mangan, lan ngombe unjukan, banjur sedulurku iku ngewenehi THR utawi duwit marang adikku. Adikku diwenehi 100Rb, nanging aku kakange namung diwenehi 2000. Jare 2000 dinggo tuku permen kopiko ben ora ngantuk ing ndalan. Banjur aku pernah kepikiran omongane kancaku mbiyen, yen duwit THR lebaran iku soyo cilik menawi awak dewe tambah gede lan tua. Ibarate jaman SD pas seragame isih abang, entuk duwit 100Rb. Jaman SMP pas seragame isih biru, entuk duwit 50Rb. Jaman SMA pas seragame ganti abu – abu, entuk duwit 2000. Jamane kuliah sing anggonane seragam bebas, ugi sampun bebas saking nerima THR.            Iku wau pengalaman pribadi kula pas liburan lebaran, apes tenan amarga rupane tuo lan entuk THR namung 2000.


Buatlah pidato bahasa jawa !

Jawaban 1:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Katur panjenenganipun Bpk ingkang kula hormati, Bpk. Ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani.
Naming sakderengipun, lgangkung rumiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Moho Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin.
Kepareng kula matur sak untawis, ngaturaken babakan narkoba, kita mangertosi wekdal menika narkoba saben ndinte dados berita tumanter, TV, napa dene media masa utawi Koran. Kita mangertosi bilih narkoba menika dados awisan, tumraping negri langkung-langkung agami, awit sosinteno ingkang ngomsumsi narkoba, tumindak ipu badhe nalisir saking kasusilan. Sanget kemawan tumindak ingkang ngrungak aken tiang sanes, lan ugi kathah ingkang melebet penjara goro-goro narkoba. Awit tiyang ingkang ngomsumsi narkoba, ical kesadaranipun lan gampil tumindah anarkis, kados ipun, mejahi tiyang, mbegal, jambret lan sanes-sanes ipun. Narkoba ngrusak jasmani soho rohani, sak sinteno tiyang ingkang ngomsumsi, mboten pejabat, mboten artis, mboten rakyat, mboten guru, mboten murid, mboten sugih, mboten miskin, pramila kanthi mekaten, monggo sareng-sareng kita tebihi narkoba, kita perangi narkoba, supados kita mboten kecemplung jurang keseseng saran, langkung-langkung dumateng generasi muda, minangka kusumaning monggo kita berjuang kanti sekuat tenaga, nebihi soho merangi narkoba, ampun ngantos kita gampil kepikut barang ingkang haram meniko, ingkang badhe mbeto kito dating tumindak ingkang nalisir, saking kautamen, soho kasusilaan , ingkan tundhopipun dawah dumateng jurang kesesen saran.
Kula kinten naming mekaten ingkang saget kula atur aken mugi-mugi sanget ndados aken pepenget tumrap kita sedoyo lan ambok bilih agen kula matur katah kekuranganipun, kula nyuwun agenging pangapunten, ingkang mboten mranani ing panggalih. Panutuping atur Wabillahi taufik wal hidaya.
Wassalamu’alaikum Wr. WB.


 liburan sekolah paling membosankan Pada liburan sekolah semester ganjil ini saya tidak liburan ke mana-mana. Saya hanya sekedar berkumpul-kumpul dengan keluarga saja. Disitu kami saling bercanda tawa. Saya cukup senang dengan liburan kali ini, meskipun hanya sekedar berkumpul dengan keluarga saja.

Waktu pun berjalan seiring liburan hampir habis. Dan pada waktu itu, di rumah saya tidak ada ke giatan apa-apa. Pastinya liburan itu sangat membosankan. Tetapi di saat kebosanan itu datang, saya di hibur dengan saudara sepupu saya. meskipun Cuma di hibur lumayan buat ngilangi bosen.


Translate kan dalam bahasa jawa krama alus?

Jawaban 1:

Ing semester kapisan preian sekolah aku ora prei ngendi wae. Aku mung padha-bebarengan karo kulawarga mung. Ana, kita nggodha saben ngguyu liyane. Aku cukup seneng karo iki liburan, malah mung hanging metu karo kulawarga piyambak.

Wektu iki mlaku metu preian lunga tangan ing tangan. Lan ing wektu iku, ing omah Pendhaftaran ana kanggo giatan tindakan. Mesthi iku banget mboseni liburan. Nanging nalika nerangake omahe, Aku consoled dening Pendhaftaran seduluré. mung ing nglipur sanadyan cukup nggawe ngilangi bosen.


Post a Comment